in ,

Ünlü Yazar ve Düşünürlerden Ateist Aforizmalar

Bu gezegendeki rolümüz belki de Tanrı’ya tapmak değil, onu yaratmaktır.

ARTHUR C. CLARKE


İnsanlık bütün bu zaman boyunca Yaratılış’ın kendisi için olduğuna inanacak kadar kibirliydi, oysa gerçekte Yaratılış onların varlığını öngörmüyor.

CAMILLE FLAMMARION


Tanrı fikri, insanlığın affedemeyeceğim yegâne hatasıdır.

MARQUIS DE SADE


Dünyayı yaratan hamiyetli bir tanrı var olsaydı ve hem Evren’de hem de ölümden sonraki hayatta ahlaki bir düzen yaşansaydı, kendimize bunun çok iyi bir şey olduğunu söyleyebilirdik; oysa tam da bunları dilemeye mecbur bırakılmamız oldukça can acıtıcı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

SIGMUND FREUD


Bütün çocuklar ateisttir, tanrı fikri onlarda yoktur.

BARON D’HOLBACH


İddia ediyorum hepimiz ateistiz. Ben yalnızca, sizin inandıklarınızdan bir eksik tanrıya inanıyorum. Siz öteki tanrıları neden göz ardı ettiğinizi anladığınızda, benim de neden sizinkini göz ardı ettiğimi anlayacaksınız.

STEPHEN HENRY ROBERTS


Dinin dünyayı yönettiği bir dönem vardı. Karanlık Çağ olarak bilinir.

RUTH HURMENCE GREEN


Mizah duygusu da, sağduyusu da olmayan bir tanrıya inanamam.

W. SOMERSET MAUGHAM


Dünya benim ülkemdir; dinim de iyi şeyler yapmaktır.

THOMAS PAINE


Duyduğum her yanlış düşüncede kiliseden çıkmam gerekseydi, orada beş dakikadan fazla kalamazdım.

RALPH WALDO EMERSON


Avrupa zekâsının her adımı, ruhban sınıfına rağmen atılmıştır.

VICTOR HUGO


Bir insanın kendisinin yapabileceği şeyleri tanrılardan istemesi anlamsızdır.

EPİKUROS


Herhangi bir şeye inanan birisini ikna edemezsiniz, çünkü inançları kanıta değil, inanmaya duydukları köklü ihtiyaca dayanır.

CARL SAGAN


Sizin tanrınız buysa, pek de etkileyici değilmiş. Çok fazla ruhsal sorunu var, kendini çok güvensiz hissediyor. Yedi gün boyunca kendisine tapınmanızı istiyor. Tutup hatalı insanlar yaratıyor, sonra da kendi hatası için onları suçluyor. Kendisi, Yüce Varlık kavramı için oldukça kötü bir örnek.

GENE RODDENBERRY


Hıristiyanlığa mucizeler aracılığıyla katılım yalnızca ilk günlerde olmadı, bugün bile bir mucize olmadan aklı başında tek bir insan tarafından bu dine inanılması mümkün değildir.

DAVID HUME


Kültürel yaptırımları olmasaydı çoğu ya da bütün dini inançlar ve ritüeller, zihinsel bozukluk alanına girerdi.

JOHN F. SCHUMAKER


Bir ateist, insanlığı yeniden doğaya, deneyime ve akla yönlendirmek için, insanlığa zarar veren ejderhaları yok eden kişidir.

BARON D’HOLBACH


Onun bana üç vitesli bir bisiklet vermek için bütün dikkatini evrenden uzaklaştıracağı fikri öyle uzak ki bunu kabullenemiyorum.

QUENTIN CRISP


İman, tanımı gereği, akılla desteklenmeyen şeylere inanmak demektir. Akılla desteklenseydi, o zaman iman olmazdı.

COLIN MCGINN


Tanrı insanların dualarını dinleseydi, insanlık çok hızlı bir şekilde ortadan kaybolurdu, zira herkes birbirine beddua etmekten başka bir şey yapmıyor.

EPİKUROS


Tanrısız bir dünya fikri bana, kendisi mükemmel olup cehhennem tehdidiyle köşeye sıkıştırabilmek için kusurlu bir insanlık yaratan bir tanrının varlığından daha az saçma geliyor.

ARMAND SALACROU


Evrime alternatif olarak “Yaratılış bilimi”ni öğreteceksek, o zaman biyolojik çoğalmaya alternatif olarak da leylek hikâyesini anlatmamız gerekir.

JUDITH HAYES


Bilim; dini, ya onu görmezden gelerek ya da öğretilerini çürüterek yok edebilir. Şu âna kadar hiç kimse, en azından benim bildiğim kadarıyla, Zeus ya da Thor’un olmadığını ispatlamaya çalışmadı, ama onların müritleri günümüzde o kadar az sayıda ki.

ARTHUR C. CLARKE


İman; düşünme ve kanıtları değerlendirme ihtiyacından sakınmak için büyük bir bahane, muazzam bir kaçıştır. İman, kanıt yokluğuna rağmen, belki de olmadığından, inanmak demektir.

RICHARD DAWKINS


Bu yüzyıl Darwin’in yüzyılı olarak anılacak. O, bu gezegene gelmiş en büyük insanlardan birisidir. Hayat olgusuna din öğretmenlerinden çok daha fazla açıklık getirdi. Evrim öğretisi, en uyumlu olanın hayatta kalma öğretisi, türlerin kökeni öğretisi düşünen bütün zihinlerden Ortodoks Hıristiyanlıktan kalan son artıkları da temizledi. İncil’in, korkunun önderliğinde cahillikle yazılan bir kitap olduğunu belirtmekle kalmadı, bunu ispatladı da.

ROBERT G. INGERSOLL


Bilim, Batı uygarlığının gelişimi için, Hıristiyanlığın on sekiz yüzyıldır yaptığından çok daha fazlasını yüz yıl içinde yaptı.

JOHN BURROUGHS


Tanrılar hassas şeylerdir; bir bilim esintisi ya da bir doz sağduyuyla yerle bir edilebilirler.

CHAPMAN COHEN


Kanıt olmadan inanmayın. Kutsal şeylere saygıyla yaklaşın, ama onlarla hiçbir işiniz olmasın.

AMBROSE BIERCE


İnanmadığım bir tanrıya kızamam.

SIMONE DE BEAUVOIR


Ben son derece dindar bir inançsızım. Bu da yeni bir din şekli.

ALBERT EINSTEIN


Bir felaketin ardından hayatta kalanlar için, şefkatli bir tanrı tarafından affedildiklerine, aynı tanrının beşiklerde bebekleri boğduğunu bile bile inanmanın ahlaki açıdan ne denli sorgulanabilir olduğunun yalnızca ateistler farkındadır.

SAM HARRIS


Bir konu hakkında son derece emin olmak için, bir kişinin o konu hakkında ya her şeyi bilmesi ya da hiçbir şey bilmemesi gerekir.

OLIN MILLER


İnsanlar, inanıyor olduklarına kendilerini inandırırlar.

MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE


Tanrı sonsuz iyiliğe sahipse, o zaman ondan korkmamıza ne gerek var? Sonsuz bilgeliğe sahipse, geleceğimizle ilgili neden bir şüphemiz olsun ki? Her şeyi biliyorsa, ihtiyaçlarımız konusunda onu uyarıp neden dualarımızla yoruyoruz? Her yerdeyse, neden onun için tapınaklar inşa ediyoruz?

PERCY BYSSHE SHELLEY


İrlanda’da tek kişilik gösteri yaptığım sıralarda, izleyiciye ateist olduğumu söyledim ve içlerinden bir kadın ayağa kalkıp bana, “İyi ama, inanmadığınız tanrı Katoliklerin mi, yoksa Protestanların mı tanrısı?” dedi.

QUENTIN CRISP


Nuh’un Gemisi ve Tufan öyküsü köktendinciler tarafından savunulması belki de en mantıksız öyküdür. Örneğin, gemisini doldurduğu sırada Nuh, penguenleri ve kutupayılarını nasıl oldu da Filistin topraklarında bulabildi?

JUDITH HAYES


Bir yerde, ne yazık ki neresi olduğunu hatırlamıyorum, şöyle bir şey okumuştum: Bir Eskimo avcısı, bölgesindeki misyoner rahibe, “Tanrı ve günahla ilgili herhangi bir şey bilmeseydim, o zaman da cehenneme gider miydim?” diye soruyor. Rahip de, “Hayır,” diyor, “bilmiyorsan gitmezdin.” “O zaman,” diyor Eskimo büyük bir ciddiyetle, “ne diye bana bunları anlattın?”

ANNIE DILLARD


Büyük Angelo’nun, kilise süslemelerini yaparken sandalet giyen bir melek tasvir ettiği söylenir. Resme bakan kardinalse, “Sandalet giyen melek nerede görülmüş?” der. Angelo da soruya soruyla karşılık verir: “Çıplak ayaklı melek görülmüş mü ki?”

ROBERT G. INGERSOLL


O zaman, hayal gücü olmayanları kurtarmak için her çağda bir İsa’nın işkencede helak olması gerekmiyor mu?

GEORGE BERNARD SHAW


Mahşer Günü’nü beklemeyin. Zaten her gün yaşanıyor.

ALBERT CAMUS


İçinde, konuşan hayvanların, büyücülerin, cadıların, yılanlara dönüşen sopaların, gökten düşen yiyeceklerin, suyun üstünde yürüyen insanların ve her türlü sihirli, tuhaf ve ilkel öykülerin yer aldığı bir kitaba inanıyorsunuz, sonra da bana, akıl sağlığın bozuk mu diyorsunuz?

DAN BARKER


Bir çağa ait din, bir sonraki çağ için edebi eğlencedir.

RALPH WALDO EMERSON


Düş kutsaldır ve bütün kutsal yazılar da düşten başka bir şey değildir.

UMBERTO ECO


İnsanlık tarihi boyunca yaşanan en büyük trajedi, ahlakın din tarafından gasp edilmesi olabilir.

ARTHUR C. CLARKE


Ateizm, insanları, dışadönük bir ahlaki erdem sağlamada yol gösterebilecek olan sezgiye, felsefeye, doğaya saygıya, yasalara ve saygınlığa yöneltirken, din bunu yapmaz. Batıl inanç bütün bunları parçalarına ayırıp insanlığın zihninde mutlak bir monarşi kurar.

FRANCIS BACON


Bütün dinler, ahlakı itaate dayandırır, yani gönüllü kölelik. Bu nedenle de dinler, bütün siyasi örgütlenmelerden her zaman çok daha kötücül olmuştur. Siyaset şiddetten yararlanırken, din, özgür iradenin çürümesini kullanır.

ALEXANDER HERZEN


Bilim, ahlaki değerleri zayıflatmakla suçlanagelmiştir, ancak bu yanlıştır. Bir insanın ahlakı daha çok, sevgiye, eğitime ve insan ilişkilerine bağlıdır ve dinden herhangi bir destek almasına gerek yoktur. İnsanlar ceza korkusuyla ve ölümden sonra ödüllendirilme umuduyla hizaya sokulmaya çalışılırsa, elbette insanlığın durumu da üzücü bir hal alır.

ALBERT EINSTEIN


Ateist olmak için gerekli kalp iyiliği ve zihin kudreti, ancak on binde bir insanda görülür.

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE


Din üstüne ne kadar çok çalışırsam, insanlığın taptığı şeyin kendilerinden başka bir şey olmadığına daha çok ikna oluyorum.

RICHARD FRANCIS BURTON


Tanrı, anlamadığımız şeyleri sakladığımız yerdir.

BETTY SUE FLOWERS


Bir hayvanın; büyünün ve dinin saçma ve çoğunlukla korkunç olan ahmaklıklarına kandığını asla göremezsiniz. Böylesine yersiz bir ahmaklığı yalnızca insanda görürsünüz. Akıllı olmasının, ama henüz o kadar da akıllı olmamasının karşılığında ödediği bir bedeldir bu.

ALDOUS HUXLEY


Benim din konusundaki görüşlerimle ilgili duyduklarınız elbette birer yalan, hem de düzenli tekrarlanan bir yalan. Kişisel bir tanrıya inanmıyorum ve bunu reddetmek bir yana açıkça da belirttim. İçimde dinsel olabilecek herhangi bir şey varsa eğer, bu, bilimimizin ortaya çıkarabildiği kadarıyla dünyanın yapısına duyduğum sınırsız tutkudur.

ALBERT EINSTEIN


Birinin işine yarayacağına dair en zayıf ihtimal için bile mum yakmak, ilahi söylemek, dua etmek, zekât vermek dahil her şeyi yapardım.

ANN RICHARDS


Neden seksle ilgili konularda Papa’dan tavsiye alalım ki? Seks hakkında en ufak bir şey biliyorsa, bilmemiş olması gerekir.

GEORGE BERNARD SHAW


İncil’de mizahın eser miktarda bile olmaması, edebiyat tarihinde görülmüş en tuhaf şeydir.

ALFRED NORTH WHITEHEAD


Herkes Tanrı’nın kendi yanında olduğunu sanır. Zenginler ve güçlülerse bunu bilirler.

JEAN ANOUILH


Her şeye kadir, her şeyi bilen bir ceberrutun, kendi kontrolleri altındaki bir makinede her şeyi ve herkesi basit birer dişli haline getiren bu dünya diktatörlerinden bir farkı yoktur. Böyle bir tanrıyı reddeden bir ateist fazlasıyla haklıdır.

KAREN ARMSTRONG


Din, seksten sonra, zihinlerini uçurmak için insanların sahip olduğu belki de en eski ikinci kaynaktır.

SUSAN SONTAG


Bir yanıt yok. Bir yanıt olmayacak. Bir yanıt hiç olmamıştı zaten. İşte yanıt bu.

GERTRUDE STEIN


İnsanlığın kaderi hakkında ne mi biliyorum? Size turplar hakkında daha çok şey anlatabilirim.

SAMUEL BECKETT


Sizin ölümsüzlüğünüzle hiç işim olmayacak; bu hayatta zaten yeteri kadar perişanız, bir de bundan sonrakiyle ilgili tahminde bulunma saçmalığına gerek yok.

LORD BYRON


Bir adama, bir ruhu olduğuna dair güvence verin ve onu bu hayattan sonra başına geleceklerle ilgili batıl öykülerle korkutun, işte balık oltaya takıldı, zihinsel bir köle avucunuzun içinde!

THEODORE DREISER


Yağmurlu bir pazar öğleden sonrasında ne yapacağını bilmeyen milyonlarca insan ölümsüzlüğü yakalamaya can atıyor.

SUSAN ERTZ


Şahsen, ölümsüzlüğü hiç mi hiç umursamıyorum. Unutulmaktan daha iyi bir şey yok, çünkü unutuluşta gerçekleştirilememiş hiçbir istek olmuyor. Doğmadan önce böyleydik ve bundan şikâyet etmedik. O zaman bunun yeniden olacağını bildiğimizde, sızlanacak mıyız?

H.P. LOVECRAFT


Benim ölümden sonraki yaşamım burada. Neysem oraya gideceğim, zira ben toprağım. Toprak-ülkemde, bir sıra havuca can verebileceğimi bilmek çok rahatlatıcı bir duygu.

FRANK MCCOURT


Çok çalışıp, zor yaşayıp, sıkı ölüp üstüne bir de cehenneme gidebilecek olmak çok ağır.

CARL SANDBURG


İyi bir toplum fikri için bir dine ve ona dayanak noktası oluşturan sonsuz cezaya ihtiyacınız yoktur; dine, ölmekten korkuyorsanız ihtiyaç duyarsınız.

GORE VIDAL


Kaynak: Joan Konner – Ateistin Kutsal Kitabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Psikanaliz ve Arzu – Gilles Deleuze

Toksik Ebeveynler Vardır!