in ,

The Elephant Hikayesinin Metaforlar İle İncelemesi

 “DİSTOPİK ÇİN KURGUSUNUN ANTOLOJİLERİNDEN BİRİ OLAN THE ELEPHANT HİKAYESİ”   

‘Fil’, Chan Chi Wa tarafından yazılmış bir kısa hikayedir. Bu kısa hikaye 2020 yılında distopik Çin kurgusunun bir antolojisi olan That We May Live’da yayınlanmıştır. Hepimiz hikayeyi okuduğumuz zaman metnin ana konusunun kuraklık olduğunu anlayabiliriz fakat metnin içinde geçen; göz damlası, göz yaşı ya da fil hepimize farklı anlamlar çağrıştırır. Bunun sebebi ise yazarın metafor yolunu seçmesinden kaynaklanır. Yazarların metafor yolunu seçmesinin sebebi de okuyucuların zihinlerine bir esneklik bir özgürlük sağlamasını doğurur. Bu kısa hikayenin anlatım biçiminde de yoğun olarak metafor ve imgesel bir anlatımı kullanılmıştır. Tanımlama olarak, bu kurgunun spekülatif kurgu olduğu görülür. “Bu spekülatif kurgu; belki gelecekte de olsa dünyamızda geçen, gerçekten olabilecek hikayeleri anlatan bir kurgudur. George Orwell’ın 1984 romanı da bu spekülatif kurgu anlatımına örnektir.” (Ma,2020)

Gregory Colbert (1960-present) – Elephant from museum

Hikayenin temeli olan Fil, burada öncelikle insanların kaygısızlığına atıfta bulunur. Yazar kuraklık ve suyun kullanımı hakkında fil metaforu ve mübalağa kullanarak insanlığın kaygısızlığını anlatmayı amaçlamaktadır. Bu kaygısızlığın da ne kadar kısa süreli olduğunu yağmur yağmaya başlayınca insanların filin kaybolmasını unutması ile bize göstermektedir. Çünkü herkes kuraklığı fil ile bağdaştırmaktadır. Ayrıca imgenin fil olarak seçilme sebebi de insanlarda tasvir oluşturmak istenmesinden dolayıdır. Çünkü insanlar kafalarında bir tasvir yapabildikleri zaman hikayenin içerisine daha çok dahil olabileceklerdir.

Başka bir atıf olarak da hikayenin arasında geçmekte olan “Papa Masum X’” tablosu söylenir. Bu tabloya baktığımız zaman ürkütücü bir görüntü ile karşılaşırız, çığlık atan bir papa vardır tabloda. Burada bu tablonun dine yapılan bir atıf olduğunu söylememiz mümkündür. Din adamı olmasına rağmen papanın söylediği ile yaptıklarının uyuşmaması veya hristiyanlığa yapılan bir eleştiri de söz konusu olabilmektedir. Bu eleştiriyi şuna yorabiliriz; dini açıdan bakıldığında hristiyanlıkta papa Tanrı’nın sözcüsü -Tanrıdan gelen buyrukların aktarıcısı- olarak bilinir. “Papa, elinde bir belge tutmaktadır. Bakımlı ellerinin oturduğu koltuktaki rahat ve kendinden emin, her an yarı aralı duran kâğıdı açıp buyruklar yağdırmaya başlayacakmış izlenimi veren duruşu dikkatlerden kaçmaz.” (Köse,10) Fakat bu tablo bizlere, ne kadar aktarsa da toplumun bu kadar korkunç kuraklıklara sebep olmasına karşı Papa, çığlıklar da atsa yankısını bulduramayacak mesajı verir.
“Gözlerime çabucak birkaç damla damlattım, bu görüşümü bulanıklaştırmış olmalıydı. Halüsinasyon görüp görmediğimi merak ettim.” (The Elephant). Hikayedeki anlatıcı kadının gözlerinin sürekli kuruması ve göz damlasına ihtiyaç duyması; insanların gerçekleri görebilmesi için somut bir maddeye ihtiyaç duyduklarını vurgular. Örneğin; kadın, eşinin onu takip etmek istediğini görmüyordur çünkü buna inanmak istememektedir. Bunu görmemek için de göz damlası arayışına girer, daha iyi göreceğini düşünür. Fakat göz damlasını damlattıktan sonra etrafa baktığında ilk başta bir bulanıklık görür ve daha sonra görüntü netleşmeye başlar. Burada da göz damlası bir metafor niteliğindedir. Bu metafor bizlere insanlar görmek istediklerini görürler, görmek istemediklerini ise görmezler mesajını iletir. Damlayı damlattıktan sonra bulanık görülme sebebi ise ilk başta bizim gerçekleri görmek ve buna inanmak istemediğimizden ötürü onu reddetmemizi gösterir, ardından görüntünün netleşmesi ise kabullenmemiz ile netleştiğini vurgulamaktadır. Kuraklık bağlamında her şeyi filin kaybolmasına bağlamak, insanların hatasını reddetme biçimine verilecek en iyi örneklerden biridir.

Özetle, Fil, kuraklığa ve doğaya insanlığın zarar verdiğini, fakat insanların bunu görmezden geldiği, gözlerini gerçeklere kapattığı gibi birçok ayrıntıya değinmektedir ve bu anlamların hepsi kurguda saklanmaktadır. Bu kurgu okuyucuya “beyaz ayıyı düşünme” diyerek beyaz ayıyı düşündüren bir kurgudur.

Hikayeye buradan ulaşarak okuyabilirsiniz; THE ELEPHANT

Yazan Finifugal

Simurg olmaya giderken girift olmuş biri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

5 Adımda Eşsiz Hatalar Yapma Kılavuzu

Nem, İktidar, Muhalefet ve Kaplumbağalar