in

Psikolojideki Kuram ve Kuramcıları Ne Kadar Tanıyorsunuz? Test

Psikolojideki çağdaş kuram ve kuramcıları ne ölçüde tanıdığınızı görmeye yönelik şu on soruluk testi yapmaya ne dersiniz? İyi eğlenceler…

 • Soru -

  Aşağıdaki kuramcılardan hangisi insanlarda “ortak bir bilinçaltı” olduğunu savunmuş ve bunu anne, baba, Tanrı ölüm, anima (erkeğin dişi yönü), animus (dişinin erkeksi yönü) gibi arketiplerin tüm kültürlerde var olması ile açıklamıştır?

  • Sigmund Freud
  • Abraham Maslow
  • Gordon Allport
  • Carl Jung
 • Soru -

  Aşağıdaki kuramsal yaklaşımlardan hangisi davranışın altında yatan mekanizmalara daha az vurguda bulunarak, kişiliği tanımlamaya ve geliştirdiği ölçekler yardımıyla kişiliği ölçmeye odaklanmıştır?

  • Psikanalitik yaklaşım
  • Ayırıcı Özellik Yaklaşımı
  • Hümanist Yaklaşım
  • Biyolojik Yaklaşım
 • Soru -

  Aşağıdaki kuramcılardan hangisi kaçıncı çocuk olunduğunun insanın psikolojik durumuna olan etkileri, aşağılık kompleksi, kişilik gelişiminde ebeveynlerin etkisi gibi konulara odaklamıştır?

  • Alfred Adler
  • Carl Rogers
  • Sigmund Freud
  • Rollo May
 • Soru -

  Aşağıdaki kuramcılardan hangisi “Mutluluk… edimsel pekiştirmenin bir yan ürünüdür. Bizi mutlu eden şeyler bizi pekiştiren şeylerdir.” demiştir?

  • Erich Fromm
  • B. F. Skinner
  • Henry Murray
  • Carl Rogers
 • Soru -

  Aşağıdaki kuramcılardan hangisi saldırganlığın gözlem yoluyla öğrenildiğini savunmuş ve bunu çocuklar üzerinde gerçekleştirdiği laboratuvar deneyleri ile kanıtlamıştır?

  • Albert Bandura
  • Erik Erikson
  • Carl Rogers
  • John Watson
 • Soru -

  Kendini gerçekleştirme kavramından bahseden ve bunu kendi oluşturduğu gereksinimler piramitinin en üstüne koyan kuramcı hangisidir?

  • Carl Rogers
  • Sigmund Freud
  • Abraham Maslow
  • Alfred Adler
 • Soru -

  Aşağıdaki psikologlardan hangisi ilk kez danışanı merkeze alan bir terapi yaklaşımı geliştirmiş ve kendini açığa vurmanın ruh sağlığı açısından önemi üzerinde durmuştur?

  • Carl Rogers
  • Karen Horney
  • Rollo May
  • Sigmund Freud
 • Soru -

  Aşağıdakilerden hangisi Freud’a göre bilinçaltı malzemeye ulaşmada kullanılan kaynaklardan biridir?

  • Serbest çağrışım
  • Rüyalar
  • Dil sürçmeleri
  • Hepsi
 • Soru -

  Aşağıdaki kuramcılardan hangisi II. Dünya Savaşı’nın başında basılan kitabı “Özgürlükten Kaçış” ta insanların özgürlükten korkarak nasıl otoriter yönetimlere yöneldiklerini açıklamaya çalışmıştır?

  • Henry Murray
  • Carl Rogers
  • Erich Fromm
  • A. Maslow
 • Soru -

  Aşağıdaki psikologlardan hangisi insan yaşamını doğumdan ölüme ele alıp sekiz gelişimsel dönemde incelemiş, her dönemde kişinin bir bunalım yaşadığını ve bu bunalımı sağlıklı ya da sağlıksız bir biçimde aştığını ortaya koymuştur?

  • Sigmund Freud
  • Erik Erikson
  • Carl Rogers
  • John Watson

Yazan Temas

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Doların Yükselişine Yurdum İnsanının Verdiği Komik Tepkiler

Kadına Şiddette Bir Sapma: Şerife