in

Sanata, Tarihe ve Resime Doyacağınız 15 İnstagram Hesabı

Son dönemlerin en popüler sosyal medya platformu instagramı kullanmayan var mı? İnstagramda geçirdiğiniz vakti daha değerli ve verimli hale getirmek için 15 sanat hesabını sizler için derledik.

Sanatseverlerimiz, ağızlarının suyunu akıtacak bu keyifli yolculuğa karşı koyamayacak.

#2 Art In Turkey (@art_in_turkey)

GUSTAV KLIMT ------------------------------------------ The Virgin/ Bakire ------------------------------------------ ----------------------------------------- Klimt’in 1913 yılında yaptığı Bakire isimli eseri onun olgun çağının ilk alegorisidir. Sanatçı bu resmi ile kadınlar evreninin dünyasını bir kez daha tasvir etmiş ve figürleri oval bir alan içerisine yerleştirmiştir. Bakire kadınların cinsel yaşamlarına dair bir gönderme niteliğindeki figürlerin bazılarında kendini bırakma tavırları gözlemlenirken, bazılarında da utangaçlık ve hüzün duygularının yansıtılmak istendiği söylenebilir. Bu eserin diğer bir özelliği ise altın yaldız kullanılmamış olmasıdır. Sanatçının gerek eskizlerinde, gerekse desenlerinde genel olarak yalın bir anlatım dilini seçtiği söylenebilir. Erotik ifadelerin yoğun olduğu çizimlerde kadınlar cinsel durumlarıyla resmedilmiş, dolayısıyla da içten ve saf bir yaklaşım sergilemiştir. Yaşadığı yıllarda çıplaklığın bir nevi toplumun tabularına karşı çıkma eylemi olarak görülmesine rağmen, cinselliği estetik bir şekilde kadın bedenine indirgeyen Klimt’in oldukça fazla sayıda çıplak figür çizimleri bulunmakta ve erotizm Klimt için cinsel bir meta olma anlayışından daha çok sanatsal bir biçim olarak kullanılmıştır. #art#artist#exhibition#sanat#sanatçı#sergi#galeri#museum#müze#fair#fuar#modernart#contemporaryart#bienal#artinturkey#turkey#worldart#humanity #resim#fotoğraf#photography#picture#tiyatro#sinema#opera#heykel#instasanat #instaart

A post shared by Art In Turkey (@art_in_turkey) on

#3 Impressionism (@impressionismart)

#4 Knowledge Is Power (@history_art_philosophy)

#8 Celine Symbiosis (@celinesymbiosis)

#9 Art History Gallery (@painters.paintings)

Frida Kahlo (1907 - 1954): Me and My Parrots, 1941, Oil on canvas, 32 ¼" x 24 ¾" (82 x 62,8 cm), Collection of Mr. & Mrs. Harold H. Stream, New Orleans, Louisiana, U.S.A . . . After her remarriage to Diego Rivera in December of 1940, Frida's life settled into a somewhat calmer routine. Although remarried, they led separate lives. It was the ordinary things of life; animals, children, flowers and the countryside that most interested her. In many of her self-portraits during this period Frida began to include her beloved pets. This is one of Frida's many self-portraits in which she included her parrots. Although this portrait was painted shortly after Frida and Diego remarried, it was painted during her love affair with Nickolas Muray, a successful portrait photographer in New York. The painting shown above is the final version of this self-portrait…the photo below shows the original painting. Notice how the neckline of the blouse has changed. Also, it seems unusual that this painting wasn't titled "Self-Portrait with Parrots" since she used the word "Self-Portrait" so often in her titles. . . . . ES: .. Frida Kahlo (1907 - 1954): Yo y mis pericos, 1941 . . . Después de su segundo matrimonio con Diego Rivera en Diciembre de 1940, la vida de Frida se asentó en una rutina algo mas calmada que su vida anterior. Aunque estaban casados, llevaban vidas separadas. Fueron las cosas ordinarias de la vida; animales, niños, flores y el campo las que más interesaban a Frida. En muchos de sus autorretratos durante este período, Frida empezó a incluir sus queridas mascotas. Este es uno de los muchos autorretratos de Frida en el cual incluyó a sus loros. Aunque este retrato fue pintado poco tiempo después de que Frida y Diego se casaran, al mismo tiempo Frida estaba manteniendo una relación amorosa con Nickolas Muray, un exitoso fotógrafo retratista en Nueva York. El retrato mostrado es la versión final de este autorretrato…la foto abajo muestra el cuadro original. Nótese cómo el cuello de la blusa ha cambiado. También, parece raro que este cuadro no se tituló "Autorretrato con pericos" ya que Frida usó a menudo la palabra "Autorretrato" en sus títulos.

A post shared by Art History Gallery (@painters.paintings) on

#10 Tarihli Sanat (@tarihlisanat)

#11 Discovering Art History (@historiadelart)

#12 Women from History (@womenfromhistory)

~ The seven daughters of Atlas, the Pleiades ~ The Pleiades were the seven daughters of the titan Atlas and the sea-nymph Pleione. They were the sisters of Calypso, the Hyades, and the Hesperides. The Pleiades were nymphs in the train of Artemis, and together with the seven Hyades were called the Atlantides, Dodonides, or Nysiades, nursemaids and teachers to the infant Dionysus. They were thought to have been translated to the night sky as a cluster of stars, the Pleiades, and were associated with rain. Several male Olympian gods were engaged in affairs with them. These relationships resulted in the birth of their children. Maia, eldest of the seven Pleiades, was mother of Hermes by Zeus. Electra was mother of Dardanus and Iasion, by Zeus. Taygete was mother of Lacedaemon, also by Zeus. Alcyone was mother of Hyrieus, Hyperenor and Aethusa by Poseidon. Celaeno was mother of Lycus, Nycteus and of Eurypylus by Poseidon. Sterope was mother of Oenomaus by Ares. Merope, youngest of the seven Pleiades, was wooed by Orion, but she married Sisyphus and, becoming mortal, faded away. She bore Sisyphus several sons. The Pleiades became stars. All seven sisters committed suicide because they were so saddened by the fate of their father, Atlas, who was forced to carry the heavens on his shoulders. In turn Zeus immortalized the sisters by placing them in the sky. There these seven stars formed the star cluster known thereafter as the Pleiades, to support Atlas. Painting : The Pleiades, by Elihu Vedder ? #thepleiades #pleiades #nymph #mythology #greekmythology #history #art #artlovers #arthistory #historyofart #painting #artist #elihuvedder #strongwomen #womenfromhistory

A post shared by ~Women from History~ (@womenfromhistory) on

#13 colorstoremember (@colorstoremember)

#14 Kubra Zor (@sanat.alani)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Oguto Kuriyana

Van Gogh’un Kulağını Kestiği Gece Aslında Ne Oldu?