in

Şahin Çetin’in Karanlık Coğrafyası ve Monokrom Desenleri

Genç sanatçı Şahin Çetin’in imgelerinde insan ve doğa arasında ki sancılı ilişkinin yanı sıra insana has varoluşsal  bir iç sıkıntısına şahit oluruz. Acı, doğum, ölüm, şiddet, tükeniş ve dönüşüm gibi kavramlarla bezenmiş figürler monokrom bir dünyada gerçek üstü bir karanlığı aralarlar.

İncelikle betimlenmiş her manzara sanki biraz önce yaşanmış ya da halen yaşanmakta olan bir felaketin hüzün verici dönüşümüne işaret eder. Çetin: “son dönem ki çizgi hikâyelerim, hayat ve ölüm arasındaki bütün ilişkilerin çizgisel sürecidir.” diyerek çalışmalarını kısaca özetlemektedir.

1985’te Ankara’da doğmuş Şahin Çetin.  2011 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Sanat pratiğinin odak noktası, toplumsal ve politik bellek, kimlik, kent, aidiyet gibi olgulardan oluşan kişisel görsel dağarcığıdır.

Yaşadığı coğrafyanın içinde dönüşüm geçiren sosyo-politik aidiyetler ve tabiiyetlere dair sorgulamaları sanatçının eserlerinin giderek muhalifleşmesine neden olmuştur.

Çetin, günümüzde yeniden tanımlanan ‘coğrafya’ kavramını politik bir çerçeveden ele aldığı çalışmalarında video, fotoğraf, desen, tuval resmi ve heykel gibi farklı disiplinlerden de faydalanmaktadır. Genç sanatçının eserlerine, sanata ve hayata  dair düşüncelerini kendinden dinleyelim:

“Hayatımın en uzun ve kaygılı sürecini yaşıyorum ve çizgilerim de toplumsal bir bunalımı ve hastalanmış bir toplumun temsilidir. Bu hikâyeler kültürel değişimlerin, karanlık dönemlerin ve zihinlerde kalan izlerin birer ürünüdür. İçinde yaşadığımız dünya yalıtılmış öznelerin değil, keşmekeş içinde yaşayan karakterlerin deneyimlediği bir dünyadır.”

“Öznel sürecim şekillenirken Goya’nın aklımdan hiç çıkmayan ve beni yakalayan hayaletlerinden de söz etmem gerekir. Geleneksel resim sanatının kendine has teknik zorlukları vardır. Örneğin, büyük bir yüzeyle baş etmek ya da devasa bir kağıdı zapt etmek. Geleneksel resim, bu boşluğu dolduracak ‘yaratıcı beceri’yi sürekli aktif tutmanızı bekler. Oysa ki Goya’nın buna ihtiyacı olmayan, bilinçaltından türeyen garip karakterleri ve canavarları bu korkutucu boşlukta asılı kalarak devinir hatta alay ederler. ”

“Şüphesiz ki Goya’nın yaşamı ve sanatı, döneminin siyasi olaylarından ayrı düşünülmez. Her sanatçı gibi Goya da, kişiliğinin karanlık yönlerini, ülkesinin kaderiyle eş tutup, bunu dert edinmişti. Bu bana çok tanıdık geliyor. Goya ile bu noktada kesiştiğimi düşünüyorum ve iç gözümle algıladığım  ‘şey’ bilinçaltımdan çalışmalarıma sızıyor.”

“Yaşadığımız coğrafyanın ve bizlerin de burada süregelen yaşamımızın sorgulandığı bir dönemdeyiz. İleri ki zamanlarda tarih kitaplarına geçecek bir döneme tanıklık ediyoruz. Böylesine bir dönemin tahlilini ve açıklamasını elbette yapamam, fakat çizgilerimle bu gidişatı bireyselleştirdiğim hikâyelerimle ve simgesel kodlarla yansıtabilirim diye düşünüyorum. Bu benim  ihtiyacım olan etik projeydi.”

“Bu akıl dışı düzenle kendimce baş edebilmek için pentürün metotlarına değil,  pentürün ötesinde bu karmaşaya direnecek gündelik gerçeklikle bilinçaltı hayaletlerimin karşılaştığı çizgisel bir serüvene sığındım. Zaruri ihtiyaçlarımdan ortaya çıkan bu çizgi dünya, eskisi gibi tuval resminden, onu sergilemekten veya renklerin anlamlarından kopuk,  zihinsel bir çerçevede kendi kendine şekillendi.”

“Bir nevi, hiçbir şeyin saklanamadığı bu anlam imparatorluğundan kaçışın yegâne başkaldırışını çizgilerde buldum. Hayatımın bu döneminde pentür, renk, biçim ya da fotoğrafın kaygılarıma cevap vermediğini düşünerek istediğim zaman elde edebildiğim kağıt ve kalem,  bu trajik dünyanın başlangıcıydı.”

“Zihnim ve çizgim birleştiğinde, perspektifin olmadığı, olmadık öznelerin yan yana gelerek birbirlerini devinime geçirdi, başka çağrışımları tetiklediler. Sanrılardan türeyen mekânlar ve karakterler ortaya çıktı.”

“Bu çizgi dünyayı tek bir an’a sığdırabilmek için hala devam eden 300’ün üzerinde ki desenimi kitaplaştırmayı da umut ediyorum.”

Şahin Çetin’in çalışmalarını sosyal medya üzerinden takip etmeniz de mümkün.

Sanatsız kalmayın 🙂

https://www.instagram.com/sahin_cetin/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir İletişim Yöntemi Olarak Müzik

İyi Haber: Bornova ve Dersim Belediyeleri, ‘Doğal Tarım Merkezi’ni Destekleme Kararı Aldı