in

Nokta Üzerine

Bir cümlenin nihayeti noktadan sorulur. Bir çok cümlenin sus payına sırlanır nokta. Bir fikri, bir serzenişi, bir duygu halini nokta sonlandırır. Soru işaretlerinin yahut ünlemlerin altında da rastlarız noktaya. Noktalı virgül denen bir işaret de vardır, iki nokta üst üste konularak oluşan ve yeni bir  cümlenin doğuşunu müjdeleyen bir işaret de. Üç nokta vardır ki, devamı gelecek demektir. Velhasıl, “noktalama işaretleri” yazımız tutarlı bir şekilde okunabilmektedir.. Nokta, tüm işaretlerin kendisinden oluştuğu bir devinimdir. Doğurur, yok eder, saklar, sorar ve ünleme dönüştürür. Bazen noktadan uzanan bir kısa çizgi, kısacık bir nefes almamız gerektiğini fısıldar satırlar arasından. Peki nedir nokta ? Nokta kadar bir hüküm, bir hiçlik vesikasını ve bir son’a ait olma tecellisini aynı potada eritebilir mi ? Çeşitleri gittikçe artan noktalama işaretleri bir yana, felsefi bir duyuşun da alametidir nokta. İslam mistisizminin, Hz. Ali’ye ait olan; “İlim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı” sözünden yola çıkarak ilmek ilmek ördüğü metafizik diyalektik, islam dininin yaşandığı coğrafyaya ait kozmolojik argümanın mihenk taşı olmuş ve dünyanın var oluşum sürecinde her şeyin bir “nokta”dan çokluğa evrildiği düşüncesi bu coğrafyada öngörülmüştür. Her şey bir  belirsizlik halinde (la taayyün) iken, ilk nokta (taayyün-i evvel) meydana gelmiş ve dünyayı meydana getiren tecelli bu şekilde silsilesini sürdürmüştür. Bing bang ile saniyenin defalarca bölünerek oluşturduğu  kaostan sonra her şeyin katlanarak çoğalması ve dünyanın oluşması bilimin bir tahminidir lakin burada noktanın oynadığı rol mühimdir. Nokta sadece bir son’un değil bir başlangıcında timsalidir.

Peki noktanın pozitif hiçliği nedir ?

Arap rakamlarında sıfır sayısı nokta ile gösterilmektedir. Sıfırın etkisiz eleman olması ve etkisizliğinin içinde, aslında ihtimallerin sürekliliğini de barındırması, bu sayının nokta ile ifade ediliyor olması göz önüne alındığında oldukça ilginçtir. Bugün şifre kelimesi dahi “sıfır” (arapça; sıfrün,) kelimesi ile aynı kökten gelmektedir. Bir şey sıfır ile yok olabilir ve bir şey sıfır ile var olabilir. Sıfır, hiçbir zaman yokluk değildir. Her zaman bir ihtimali içinde barındırır. Bir yokluktan ziyade, bir ihtimali anlatır sıfır. Ve nokta… Hat sanatın ölçü birimi…  Kadim bir habercidir nokta. Şekilsizlik içinde şekil, manasızlık içinde manadır. Her şey noktadan ibarettir ve her şeyde muhakkak bir nokta vardır. Nokta, bir “imkanlar” ve “kaideler” telaşıdır. Zamanla birlikte sürer. Nokta’nın ezeli etkisi de, kendi yapısındaki kıymeti ebede taşır böylece.

Yazımızın başında İslam mistisizminden bahsetmiştik. Yazımızı, İslam mistik geleneğinde Mutlu Dede’ye ait şu sözlerle NOKTALAYALIM.

lm-i ledûni noktada gördüm,

Ehli hal için feryada geldim.

Mutlu‘nun yaşı sekseni aştı,

Hiçliğe talip olmaya geldim.

 

Noktaların sonsuzluğu adına…

 

2 Yorum

Cevap Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bilim Kurgu Dizilerini Ne Kadar Yediniz Yuttunuz?

Mahşerin 4 Atlısıydılar… “Metallica”