in ,

Kadınlar Patron Olduğunda: Tesla’dan Cinsiyet Eşitliği Üzerine

‘’Teknoloji kadınların gerçek potansiyelini ortaya serecek, hem de kaçınılmaz olarak.’’

Akıl Fikir Müessesesi için Türkçeye çevrilmiş olan bu yazı, ilk olarak Maria Popova imzasıyla Brain Pickings sitesinde yayınlanmıştır.

Fizikçi, gelecek bilimci ve mühendis Nikola Tesla (10 Temmuz, 1856–7 Ocak, 1943) bilimin alışıldık kurallarını radikal bir şekilde yıktı ve bu nedenle halen pek çok kişi tarafından insanlık tarihinin en büyük mucidi olarak görülüyor. Onun ezber bozan çalışmaları bugün kablosuz olarak iletişim kurmamızı sağlayacak kapıları araladı ve kullandığımız her elektronik cihazın temelini hazırladı. Tesla olmasaydı, ne ben bir klavye aracılığıyla bu satırları yazabilecektim ne de siz bir ekran üzerinden yazdıklarımı okuyabilecektiniz. Fakat bütün gerçek dahiler gibi Tesla da yalnızca icatlarının pratik uygulamalarına önem vermedi; aynı zamanda içinde bulunduğumuz kültürün değişiminde de büyük rol oynadı.

Tesla’nın en şaşırtıcı, en karışık, yine de en keskin tahminlerinden biri kablosuz teknolojinin gelişimiyle birlikte toplumdaki cinsiyet rollerinin değişeceği, kadınların kamusal alandaki görünürlüğünün artacağı ve patriyarka tarafından bastırılan potansiyelimizin özgürleşeceği ile ilgiliydi.

Ocak 1926’da John B. Kennedy adındaki bir muhabir bu fikirlerle ilgili olarak Tesla ile bir röportaj yaptı ve yazı ‘’Kadınlar Patron Olduğunda’’ manşetiyle Colliers isimli dergide yayınlandı.

Kablosuz teknolojinin gelecekteki kullanımına değinen ve pratik olarak Iphone’u öngören Tesla, yarının dünyasında teknoloji ile birlikte kadınların yetkilerinin artacağına işaret ediyor:

“Eğitimli bir gözlemci için şu açık ki – hatta sosyolojik anlamda eğitilmemiş biri için de – cinsiyet ayrımcılığı yüzyıllar boyunca devam etti, dünya savaşından önce vardı ve sonrasında daha da şiddetlendi.

Kadınların cinsiyetler arası eşitlik kavramına yönelik yaşadığı sıkıntılar yeni bir cinsiyet düzeniyle sona erecek ve kadınlar üstün olacak. Yalnızca yüzeysel olarak cinsiyetinin gelişimini sezebilen modern kadın, aslında daha derin ve insan ırkının gelişimi için çok önemlidir.

Kadınlar önce eşitliklerini, sonra üstünlüklerini erkeklere benzeyerek elde etmeyecekler. Onlar yalnızca entelektüel bir aydınlanma ve yükselişle bunları elde edecekler.”

Tesla bunları söylemekle yetinmeyerek, kablosuz teknolojinin sağlayacağı eğitimle birlikte önceden bastırılan potansiyellerinin kaçınılmaz olarak ortaya çıkacağı ve pek çok çalışma alanının kadınlar tarafından ele geçirileceği gibi tahminlerde bulunuyor.

“En başından beri, nesiller boyunca kadının sosyal itaatkârlığa zorlanmasıyla erkeklerden daha azına sahip olmadığını bildiğimiz akli yetenekleri kısmen köreldi ve bu kalıtsal olarak aktarıldı. Fakat kadın aklı, akli hünerlere sahip olduğunu ve erkeklerin başarabildiklerini kendilerinin de başarabileceğini kanıtladı ve ileriki nesillerde kadın aklının sahip olduğu bu kapasite daha da genişleyecek; ortalama bir kadın en az ortalama bir erkek kadar eğitim alacak, hatta, yüzyıllar boyunca uykuda olan aklının tekrar uyandırılması ve beynindeki keşfedilmemiş noktaların keşfedilecek olmasıyla daha da iyi bir eğitim görecek. Kadınlar geçmişi görmezden gelip gelişimleriyle medeniyeti ürpertecekler.”

Bundan yalnızca on yıl sonra Hedy Lamarr‘ın deyim yerindeyse wifi’ye giden yolu icatlarıyla döşemesi, bilim alanında çalışan kadınların sayısının artması ve daha çok kadının yönetici kadrolarında yer alması Tesla’nın haklılığını ispatlayacaktı.

Yazan Laputa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kaos GL 2018 Medya İzleme Raporunu Yayınladı: Ayrımcı Nefret Dili Artışta

Filiz Ali: Telif Engeli Kalkınca Yayıncılar Sabahattin Ali Eserlerine Saldırdı