in

Hangi Kişilik Tipine Ait Olduğunuzu Öğrenin: Myers-Briggs Kişilik Testi

Katharine Cook Briggs 1900’lü yılların başında yaşamış ve kişilik tipolojileri ile ilgilenen bir kadındır. Biyografiler okuyarak kişilik tipleri üzerine çalışmaya başlayan Briggs, Carl Gustav Jung tarafından yazılmış olan ‘’Psikolojik Tipler’’ kitabı 1921 yılında yayınlandığında onun teorisi üzerine eğilmeye başladı. Kızı Isabel Briggs Myers da annesinin çalışmalarına eşlik etti ve onun tipolojilerinden yararlanarak  ‘’Murder Yet To Come ‘’ adında  gizem-suç türünde bir kitap yazıp bu kitap sayesinde üne kavuştu. Jung’un çalışmalarını kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra, psikolojik tipler teorisini pratik kullanıma dönüştürmeye karar verdiler. Bu dönemde II. Dünya Savaşı’na katılan erkekler nedeniyle endüstride çalışan insan sayısı azalmıştı ve Katharine ile İsabel uygun kadınların boşalan pozisyonlarda işe alınmaları için bir kişilik envanteri hazırlamayı düşündüler. Bunun için kendilerini psikometrik test alanında eğittiler ve 1944 yılında ölçeklerini hazır hale getirdiler. Resmi bir psikoloji eğitimleri olmadığı için Briggs ve Myers’in çalışmaları önce akademik çevrelerce çok onaylanmasa da Myers’ın çalışması, Eğitimsel Test Servisi başkanı Henry Chauncey’nin dikkatini çekti. Böylece ilk MBTI(Myers-Briggs Type İndicator) El Kitabı 1962’de yayınlandı. MBTI, Berkeley’deki Kişilik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü başkanı Donald W. MacKinnon’dan destek aldı. Böylece o günden beri günümüzde de insan kaynakları tarafından işe alımlarda kullanılan bir kişilik envanteri haline geldi.

Myers-Briggs Kişilik Göstergesi Testi bireylerin verdiği cevaplara bağlı olarak kişilik tiplerini 16 gruba ayırır. Her kişilik grubunun karar alma mekanizmaları ve düşünce sistemlerinde farklılıklar vardır. Bunlar; bireylerin kariyer tercihlerini daha doğru yapması, güçlü-zayıf yönlerinin, ilişkilerinin, alışkanlıklarının farkındalığında olmasını sağlayacak unsurlardır.

Değerler 4 bağımsız eksende ölçülür:

* Extraversion (Dışa dönüklük) – İntroversion (İçedönüklük)

Kişinin enerjisini dış dünyadan mı yoksa iç dünyasından mı aldığının ölçümüdür.

İçedönük insanlar enerjilerini kendilerinden alırlar, sessiz, sakin, az konuşan insanlardır. Kendilerini yalnız kaldıklarında rahat hissederler. Kalabalık ortamları sevmezler, az kişilik grupları tercih ederler. Düşüncelerini hemen ifade etmezler, önce düşünür sonra konuşurlar. Sosyallik aramazlar. Uzun süre kalabalığa maruz kalmaktan yorulurlar.Dışadönük insanlar enerjilerini dışarıdan alırlar. Sosyal, konuşkan, girişken, düşünen hemen ifade eden insanlardır. Kalabalık gruplara dahil olmayı tercih ederler. Diğer insanlarla birlikte olmadıkları zamanlar kendilerini huzursuzluk ve yalnızlık hissederler; dolayısıyla yalnız kalmayı sevmezler. Önce hareket eden, sonra düşünen insanlardır.

* Sensing (Duyusal) – İntuition (Sezgisel): 

Kişinin bilgiyi hangi kaynaklardan toplamayı tercih ettiğini gösteririr,dünyayı algılama biçimini yansıtır.

Duyusal insanlar algılarını önce beş duyu organlarıyla elde ettikleri verilere bina ederler sonra içlerinde yorumlarlar. Somut bilgiyi öğrendikten sonra soyuta geçerler. Teorikten ziyade pratiği severler. Bu yüzden iyi gözlem yetenekleri vardır.Sezgisel insanlar algılarını önce kendi içlerinde yorumlarlar daha sonra bu algılarını sonra beş duyu organlarıyla elde ettikleri verilere bina ederler. Soyut bilgiyi öğrendikten sonra somuta geçerler. İşin daha çok pratikten ziyade teorik kısmıyla ilgilenirler.

* Thinking (Mantıklı) – Feeling (Duygusal): 

Kişinin bilgiyi nasıl işlediğini belirtir. Kişinin karar vermesinde duygularının mı mantığının mı daha fazla etkili olduğunu gösterir.

Mantıklı insanlar, karar alırken önce mantıklarını göz önünde bulundururlar, duygularına ikinci planda başvururlar. Rasyoneldirler, daha çok objektif olmayı tercih ederler, hedef odaklıdırlar, başarı ile motive olurlar, zor kararlar alabilirler. Dışarıdan duygusuz gözükebilirler.Duygusal insanlar karar alırken çoğunlukla duygularını göz önünde bulundururlar ve duygularına göre hareket ederler. İnsan odaklı yaşarlar, empati kurma yetenekleri yüksektir, insanlar arası ilişkilerde uyuma, armoniye ve sosyal değerlere ehemmiyet verirler, takdir gördükçe motive olurlar.

* Judging (Yargılayan)- Perceiving (Algılayan): 

Kişinin işlediği bilgiyi nasıl uyguladığını gösterir. Hayatı yaşama tarzı ile alakalıdır.

Yargılayan insanlar; düzenli olmayı, yapacaklarını bir sıraya koymayı, idare etmeyi severler. Planlı, sistematik ve programlı yaşamayı tercih ederler. Ertelemeyi, belirsizliği, seçenekleri açık bırakmayı sevmezler. Yönetim ve idare etmeye doğal yatkınlıkları vardır.Algılayan insanlar; rahat, spontan, esnek, gelişigüzel yaşamayı tercih ederler. Rutini, katı programları ve bir plan dahiline sokulmayı sevmezler. Daima seçeneklerin açık kalmasını isterler. Ortama rahat ayak uydururlar, insanlarla geçinmekte çok zorluk yaşamazlar. Bir plan yapmaları gerekecekse, esnek planları tercih ederler; bu yüzden işlerini ertelemeye yatkındırlar.

Böylece ortaya 16 farklı kişilik tipi ortaya çıkar.

ENFJ

Extrovert – Intuition – Feeling – Judging

(Dışadönük – Sezgisel – Duygusal – Yargılayan)

ENFJ’ler yaklaşık olarak erkeklerin %2’sini,kadınların %3’ünü,toplam nüfusun %3’ünü oluştururlar.

ENFJ erkeklerde en nadir görülen 2. tiptir.Toplumun genelinde en nadir görülen 4. tiptir.

ENFJ’leri güçlü yönleri:

Hoşgörülü ve toleranslıdırlar

Güvenilirdirler

Özverilidirler

Karizmatiktirler

Doğal liderlerdir

ENFJ’lerin zayıf yönleri:

Bazen kendilerini ihmal ederler

Aşırı idealisttirler

Çok hassastırlar

Karar vermekte zorlanabilirler

Kendilerine olan saygıları dalgalıdır

ENFP 

Extrovert – Intition – Feeling – Perceiving

(Dışadönük – Sezgisel – Duygusal – Algılayan)

ENFP’ler yaklaşık olarak erkeklerin %6’sını,kadınların %10’unu,toplam nüfusun %8’ini oluştururlar.

ENFP kadınlarda en sık görülen 5. tiptir.Toplumun genelinde en sık görülen 8. tiptir.

ENFP’lerin Güçlü Yönleri:

Meraklıdırlar

Çok iyi gözlemcidirler

Enerjik ve heveslidirler

İnsanlarla ilişkileri çok iyidir

Nasıl rahatlayacaklarını bilirler

Dost canlısıdırlar ve çevreleri tarafından çok sevilirler

ENFP’lerin zayıf yönleri:

Çok duygusaldırlar

Pratik becerileri zayıftır

Olayların üzerinde çok düşünürler

Kolayca strese girebilirler.

Odaklamada sıkıntı yaşayabilirler

Aşırı derece bağımsızdırlar

ENTJ 

Extrovert – Intition – Thinking – Judging

(Dışadönük – Sezgisel – Mantıklı – Yargılayan)

ENTJ’ler yaklaşık olarak erkeklerin %3’ünü,kadınların %1’ini,toplam nüfusun %2’sini oluştururlar.ENTJ toplumun genelinde en nadir görülen 2. tiptir.INTJ ile birlikte kadınlarda en nadir görülen tiptir.

ENTJ’leri Güçlü Yönleri

Stratejik düşünürler

Özgüvenleri fazladır

Enerjiktirler

Oldukça verimlidirler

İradeleri

Karizmatikdirler ve ilham kaynağıdırlar

ENTJ’lerin Zayıf Yönleri

İnatçı ve baskındırlar

Kibirlidirler

Toleranslı değildirler

Soğuk ve acımasız olabilirler

Sabırsızdırlar

Duygularını idare etmekte kötüdürler

ENTP 

Extrovert – Intition – Thinking – Perceiving

(Dışadönük – Sezgisel – Mantıklı – Algılayan)

ENTP’ler yaklaşık olarak erkeklerin %4’ünü kadınların %2’sini,toplam nüfusun %3’ünü oluştururlar.Toplumun genelinde en nadir görülen 5. tiptir.

ENTP’lerin Güçlü Yönleri:

Hızlı düşünürler

Bilgili ve entelektüeldirler

Orjinaldirler

Çok iyi beyin fırtınası yaparlar

Enerjiktirler

Karizmatirler

ENTP’lerin Zayıf Yönleri

Aşırı tartışmacı ve eleştireldirler

Duyarsızdırlar

Toleranslı değildirler

Odaklanmakta zorlanabilirler

Çok çabuk sıkılırlar

Günlük işleri ,pratik meseleleri sevmezler

  ESFJ 

Extrovert – Sensing – Feeling – Judging

(Dışadönük – Duyusal – Duygusal – Yargılayan)

ESF’ler yaklaşık olarak erkeklerin %8’ini,kadınların %17’sini,toplam nüfusun 12’sini oluştururlar.

Toplumun genelinde en sık görülen 2. tiptir. (En sık görülen tip ISFJ’dir)

ESFJ’lerin Güçlü Yönleri:

Pratik konularda oldukça yeteneklidirler

Görevlerini ciddiye alırlar

Sadakatlidirler

Duyarlı ve sıcakkanlıdırlar

İnsanlarla iletişim kurmakta başarılıdırlar

ESFJ’lerin Zayıf Yönleri:

Sık sık sosyal statüleri hakkında endişelenirler

Esnek değildirler

Yeniliklere ve doğaçlamalara açık değillerdir

Eleştirilere karşı dayanıklı değildirler

Aşırı özverilidirler

İlgiye muhtaçtırlar

ESFP 

Extrovert – Sensing – Feeling – Perceiving

(Dışadönük – Duyusal – Duygusal – Algılayan)

ESFP’ler yaklaşık olarak erkeklerin %7’si,kadınların %10’u,toplam nüfusun %9’unu oluştururlar.Kadınlarda en sık görülen 3. tiptir.Erkeklerde en sık görülen 7. tiptir.

ESFP’lerin Güçlü Yönleri:

Cesurdurlar

Orjinaldirler

Estetik anlayışları ve gösteri yetenekleri vardır

Pratiktirler

Çok iyi gözlemcidirler

İnsanlarla ilişkileri mükemmeldir

ESFP’lerin Zayıf Yönleri:

Hassastırlar

Anlaşmazlıklardan nefret ederler

Sürekli heyecan arayışındadırlar

Uzun süreli plan yapmakta iyi değildirler

Odaklanmakta zorluk çekerler

Okul hayatlarında zorlanabilirler

ESTJ

Extrovert – Sensing – Thinking – Judging

(Dışadönük – Duyusal – Mantıklı – Yargılayan)

ESTJler genel olarak erkeklerin %11’i,kadınların %6’sı,toplam nüfusun %9’unu oluştururlar.Erkeklerde en sık görülen 2. tiptir.Toplumun genelinde en sık görülen 5. tiptir.

ESTJ’lerin Güçlü Yönleri:

Kendilerini adarlar

İradeleri kuvvetlidir

Açıksözlü ve dürüsttürler

Sadık, sabırlı ve güvenilirdirler

Kural ve düzen oluşturmaktan keyif alırlar

Mükemmel organizatörlerdir

ESTJ’lerin Zayıf Yönleri:

İnatçıdırlar ve esnek değildirler

Yargılayıcıdırlar

Duygularını ifade etmekte zorlanabilirler

Sosyal statülerine çok fazla önem verirler

Rahatlamakta ,dinlenmekte zorluk çekerler

Alışık olmadıkları yöntemlerle araları yoktur

ESTP 

Extrovert – Sensing – Thinking – Perceiving

(Dışadönük – Duyusal – Mantıklı – Algılayan)

ESTP’ler yaklaşık olarak erkeklerin %6’sı ,kadınların %3’ü toplam nüfusun %4’ünü oluştururlar.

ESTP’lerin Güçlü Yönleri

Cesur ve enerjiktirler

Mantıklı ve pratiktirler

Orjinaldirler

Hızlı idrak ederler

Dürüst ve açıksözlüdürler

İletişim kabiliyetleri oldukça iyidir

ESTP’lerin Zayıf Yönleri

Risk alırlar

Sabırsızdırlar

Büyük resmi gözden kaçırabilirler

Hassas değildirler

Kurallara fazla aldırış etmezler

Okul hayatlarında zorlanabilirler

INFJ

Introvert – Intuition – Feeling – Judging

(İçedönük – Sezgisel – Duygusal – Yargılayan)

INFJl’er yaklaşık olarak erkeklerin %1’ini,kadınların %2’sini,toplam nüfusun %2’sini oluştururlar.Toplumun genelinde en nadir görülen tiptir.Erkeklerde en nadir görülen tiptir.Kadınlarda en nadir görülen 3. tiptir. (ENTJ ve INTJ’den sonra.)

INFJ’lerin Güçlü Yönleri:

Yaratıcıdırlar

Sezgileri çok kuvvetlidir

İlham verme ve ikna etme kabiliyetleri vardır

Kararlıdırlar

Azimli ve tutkuludurlar

Özverilidirler

INFJ’leri Zayıf Yönleri: 

Çok hassastırlar

Mahremiyetlerine aşırı derecede önem verirler

Mükemmeliyetçidirler

Hedefleriyle ilgili olmayan işlere odaklanamazlar

Kolayca gemileri yakabilirler

INFP 

Introvert – Intuition – Feeling – Perceiving

(İçedönük – Sezgisel – Duygusal – Algılayan)

INFP’ler yaklaşık olarak erkeklerin %4’ü,kadınların %5’i,toplam nüfusun %4’ünü oluştururlar.INFP toplumun genelinde en sık görülen 9. tiptir.

INFP’lerin Güçlü Yönleri:

İdealisttirler

Çok şefkatlidirler ve enerjiktirler

Açık fikirli ve esnek kişilerdir

Yaratıcıdırlar

Uyum ve işbirliğine değer verirler

Çok çalışkandırlar

INFP’leri Zayıf Yönleri:

Bazen çok fazla idealist olurlar

Pratik değildirler

Kendilerini ihmal ederler

Eleştirilere karşı çok hassastırlar

Anlaşılması zor kişilerdir

Ayrıntılara odaklanmayı verilerle uğraşmayı sevmezler

INTJ 

Introvert – Intuition – Thinking – Judging

(İçedönük – Sezgisel – Mantıklı – Yargılayan)

INTJ’ler yaklaşık olarak erkeklerin %3’ünü kadınların %1’ini,toplam nüfusun %2’sini oluştururlar.INTJ toplumda en nadir görülen 3. tiptir.ENTJ ile birlikte kadınlarda en nadir görülen tiptir.

INTJ’lerin Güçlü Yönleri:

Süratli, yaratıcı, stratejik ve çok yönlü zekaları vardır

Kendine güvenleri fazladır

Bağımsızlar ve kararlıdırlar

Çalışkan ve azimlidirler

Yeni fikirlere açıktırlar

İlgi alanları çok geniştir

INTJ’lerin Zayıf Yönleri:

Kibirli ve kendilerini beğenmiş olabilirler

Aşırı mükemmeliyetçidirler

Yargılayıcıdırlar

Herşeyi analiz etme eğilimindedirler

Duyarsız ve aşırı açıksözlüdürler

Sıkı kurallardan nefret ederler

Romantizmden bihaberdirler

INTP

Introvert – Intuition – Thinking – Perceiving

(İçedönük – Sezgisel – Mantıklı – Algılayan)

INTPler yaklaşık olarak erkeklerin %5’i kadınların %2’si,toplam nüfusun %3’ünü oluştururlar.Toplumun genelinde en nadir görülen 4. tiptir. (En nadir görülen tipler INFJ, INTJ ve ENTJ’dir.)

INTP’lerin Güçlü Yönleri

Analiz ve soyut düşünmede iyidirler

Orjinaldirler ve hayalgüçleri çok kuvvetlidir

Açık görüşlüdürler

Objektiftirler

Dürüst ve açıksözlüdürler

Heveslidirler

INTP’lerin Zayıf Yönleri:

Dalgındırlar

Sık sık kendilerini ve yaptıklarının neticelerini eleştirirler

Aşırı derecede soğukkanlıdırlar

İçine kapanıktırlar

Kural ve prensipleri sevmezler

Bazen karşı tarafı küçümserler

ISFJ

Introvert – Sensing – Feeling – Judging

(İçedönük – Duyusal – Duygusal – Yargılayan)

ISFJ’ler yaklaşık olarak erkeklerin %8’i,kadınların %19’u,toplam nüfusun %14’ünü oluştururlar.Toplumun genelinde en sık görülen tiptir.Kadınlarda en sık görülen tiptir.

ISFJ’lerin Güçlü Yönleri:

İnsanlara destek olurlar

Güvenilir ve sabırlıdırlar

Sadık ve çok çalışkandırlar

Pratik becerileri gelişmiştir

Azimli ve isteklidirler

Hayalgüçleri ve gözlem yetenekleri kuvvetlidir

ISFJ’lerin Zayıf Yönleri:

Aşırı mütevazi ve çekingendirler

Kendilerine çok yüklenirler

Alıngandırlar

Değişime kapalıdırlar

Kendilerini ihmal ederler

Duygularını baskılarlar

ISFP 

Introvert – Sensing – Feeling – Perceiving

(İçedönük – Duyusal – Duygusal – Algılayan)

ISFPler yaklaşık olarak erkeklerin %8’i,kadınların %10’u,toplam nüfusun %9’unu oluştururlar.ISFP toplumun genelinde en sık görülen 4. tiptir.

ISFP’lerin Güçlü Yönleri:

Duyarlıdırlar

Çekici ve sıcakkanlıdırlar

Estetik sanat anlayışları vardır

Yaratıcı ve orjinaldirler

Meraklı ve heveslidirler

ISFP’lerin Zayıf Yönleri:

Özgüvenleri zayıf olabilir

Kolayca strese girebilirler

Akademik kariyerde zorlanabilirler

Aşırı derecede bağımsızdırlar

Plansızdırlar

Çok fazla rekabetçidirler

ISTJ

Introvert – Sensing – Thinking – Judging

(İçedönük – Duyusal – Mantıklı – Yargılayan)

ISTJler yaklaşık olarak erkeklerin %16’sını,kadınların %7’sini,toplam nüfusun %12’sini oluştururlar.Erkeklerde en sık görülen tiptir.Toplumun genelinde en çok görülen 3. tiptir.

ISTJ’lerin Güçlü Yönleri:

Dürüsttürler

Sağlam iradeli ve görevşinazdırlar

Sorumlulu sahibidirler

Sakin ve pratiktirler

Kuralları oluşturmak ve uygulamakta oldukça iyidirler

Birçok alanda bilgilidirler

ISTJ’lerin Zayıf Yönleri:

İnatçıdırlar

Duyarsızdırlar

Herşeyi kuralına göre yaparlar

Yargılayıcıdırlar

Sık sık kendilerini sebepsiz yere suçlarlar

ISTP

Introvert – Sensing – Thinking – Perceiving

(İçedönük – Duyusal – Mantıklı – Algılayan)

ISTPler yaklaşık olarak erkeklerin % 9’unu kadınların % 2’sini,toplam nüfusun % 5’ini oluştururlar.Erkeklerde en sık görülen 3. tiptir.Kadınlarda en nadir görülen 4. tiptir.

ISTP’lerin Güçlü Yönleri:

İyimser ve enerjiktirler

Yaratıcı ve pratiktirler

Rahat ve esnektirler.

Doğal ve rasyoneldirler

Krizlerden etkilenmezler

Enejilerini nerede kullanacaklarını bilirler

ISTP’lerin Zayıf Yönleri:

İnatçıdırlar

Duyarsızdırlar

Çabuk sıkılırlar

Taahhüt altına alınmaktan nefret ederler

İçine kapanıktırlar

Risk almayı severler

Testi şu adresten ücretsiz olarak uygulayabilirsiniz ;

www.16personalities.com/tr

Yazan fionamimi

Bir Yorum

Cevap Yazın

One Ping

  1. Pingback:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İki Camdan Kalp: Dicle Koğacıoğlu Ve Zafer Ekin Karabay

Tek Gecelik Saltanat: Kına Geceleri