in

Dünyadan Yaratılış Öyküleri -1

Dünya üzerinde yaşamış ve/veya yaşayan hemen hemen tüm toplulukların evrenin ve insanın varlığa gelişine dair soruları ve yanıtları olmuştur. Bu listede dünyadaki kimi kültürlerde bu sorunun nasl yanıtlandığının örneklerini göreceksiniz.

Avustralya Aborjinlerinin Yaratılış Öyküsü


Avustralya yerlilerine göre dünyada bir vakitler Tüm Ruhların Babası dışında her şey uykudaydı. Ardından o Güneş Ana’yı uyandırdı ve dünyaya inip dünyadaki varlıklara ruh vermesini emretti. Güneş Ana bitkileri, böcekleri, mağaraları ve dünyada ne varsa uyandırdı. Arıdndan Güneş Ana iki çocuk doğurdu: Sabah Yıldızı ve Ay. Bu ikisi de insanlığın atası olacak çocuklar getirdi dünyaya.

Heliopolis Yaratılış Öyküsü


Antik Mısırlılar her şeyin  başlangıcında Nun adını verdikleri kaotik bir suyun olduğuna inanırlardı. Bu kaotik sudaki bir lotus çiçeğinden Ra varlığa geldi. Ra hava tanrısı Shu ile nem tanrıçası Tefnut’u yarattı. Bu ikisi gök tanrısı Nut ile yer tanrıçası Geb’i yarattılar. Onlardan da maddi evren varlığa geldi.

Mayaların Yaratılış Öyküsü


Maya mitolojisine göre yapıcı Tanrı Tepeu ile tüylü ruh Kukumatz dünyayı kendi düşüncelerinden yarattılar. Yarttıkları şeye göz kulak olmaları için de canlı varlıkları yarattılar. Önce gökyüzü ve yeryüzü hayvanlarını ardından da iletişim kurabilmek için insanı varlığa getirdiler. İnsanı yaratmak için önce çamur kullandılar ama dağılıp gitti, sonra ağaç kullandılar, bu sefer de kafasının ve kalbinin içi boş oldu. Sonunda tahıl kullandılar, böylece insanlar hem zeki hem de duygusal oldular.

Ainuların Yaratılış Öyküsü


Ainulara (Ainular Japonya’nın kuzeyinde yaşamış ve soykırıma uğramış bir halktır) göre dünya okyanustan çıkan yağın bir alev halinde gökyüzüne yükselmesiyle yaratılmıştır. Bu yangından geriye toprak ve buhar  tanrıları ile yere doğru inen beş renkli bulutlar kalır. Toprak ve buhar ile renkli bulutlar ise içindeki tüm canlılarla birlikte dünyayı ve diğer tanrıları varlığa getirirler.

Polinezya Yaratılış Öyküsü


Polinezya yaratılış mitosuna göre dünya bir istiridye kabuğunun içinde varlığa gelmiştir. İstiridye yavaş yavaş açılmış ve ışık içeri girmiştir. Kabuğun üst kısmı Rangi ya da gökyüzüdür. Alt kısmı ise Papa ya da topraktır. Rangi ve Papa birbirlerine aşık olmuş ve dünyanın bugünkü halini yaratan 70 farklı Tanrıyı meydana getirmişler.

Taoculuğa Göre Yaratılış


Çin Taosuna göre Pangu iki boynuzu, iki uzun sivri dişi ve kıllı bedeniyle kaosta ortaya çıkan ilk insandır. Denizleri ayırmış, boşluklara dağları yerleştirmiş ve yingyang’dan gelen bilgeliğiyle dünyayı yaratmıştır.

Eski Hİnt-Avrupa Yaratılış Öyküsü


Bu mitosa göre kökensel bir varlık kurban edilmiş, öldürülmüş ve parçalara ayrılmıştır. Dünyayı yaratmak için de bu parçalar kullanılmıştır. Bu varlığın ad kültürden kültüre değişir. Söz gelimi Eski Norveç mitolojisinde ona Ymir denirdi.

Kuzgun ve Yaratılış


Pek çok kültürde kuzgun yaratılışta önemli bir rol oynar. Buna göre başlangıçta geceleri yıldızlar ve ay yoktur, en güçlü varlık ise kuzgundur. İnsan da dahil olmak üzere yeryzündeki bütün varlıkları o yaratır, ama bu yaratıklar hala karanlıktadır. Bir gün kuzgun bir şefin bir kızı olduğunu ve bu kızın güneşi, ayı ve yıldızları hasır sepetlerde taşıdığını öğrenir. Böyle kuzgun bütün bunları çalar ve evrense sunar.

Hindu Yaratılış Öyküsü


Rigvedaya’da bin tane kafası, gözü ve ayakları olan Puruşa adlı bir adamdan söz edilir. Puruşa dünyayı ayaklarıyla kavrayabilirmiş ancak tanrılar Puruşa’yı kurban etmişler ve ondan çıkan yağdan tüm hayvanlar, elementler ve üç tanrı Agni, Yayu ve İndra oluşmuş.

Japon Yaratılış Öyküsü


Bu mitosa göre yaşamın tohumunu oluşturmak için elementler bir araya gelir. Bir araya geldiklerinde ağır olanlar aşağıda hafif olanlar yukarıda toplanır. Ardından bulanık bir deniz oluşur, bu denizden yükselen bir girdap bulutlara ve göğe yükselir. Bu girdaptan bir tanrı varlığa gelir, yalnız büyüyen bu tanrı diğer tanrıları yaratır. Bunlardan ikisi İzanagi ve İzanami en önemlileridir ve dünyanın çoğunu bunlar biçimlendirmiştir.

Kaynak: List25

Yazan Diotima

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hayat Boyu Betty Blue: Beatrice Dalle

Wong Kar-Wai Filmlerinde Geçen 10 Büyüleyici Şarkı